Inchide

Trimite unui prieten

Infrastructura

Exportă PDF - Infrastructura Tipăreşte pagina - Infrastructura Trimite unui prieten - Infrastructura

Comuna Recea Cristur este alcatuită din 9 sate, iar în urma studiilor efectuate a rezultat faptul că situaţia infrastructuri este una deficitară. În acelaşi timp s-au identificat mai multe situaţii problematice, în diverse domenii care au nevoie de imbunatăţiri,cele mai importante aspecte fiind cele legate de :

  • structurile publice
  • structurile tehnico-edilitare
  • căile de comunicare şi acces

În comuna Recea Cristur, exista 2 şcoli cu clasele I-IV şi 2 grădiniţe, locaţia lor fiind în centrul satelor. Gradul de ocupare a şcolilor şi gradiniţelor este de 55%. Starea actuală a şcolilor şi grădiniţelor din comuna Recea Cristur este una destul de bună, toate cladirile fiind proaspăt renovate, dar nu sunt dotate corespunzător.
Starea sediului primăriei Recea Cristur este una bună, suprafaţa ocupata fiind de 180 mp. Primaria are in proprietate 9 cladiri, care sunt dotate cu telefonie fixa digitala, fax, internet, 9 calculatoare, xerox.
In comuna Recea Cristur există 6 cămine culturale, care sunt în stare bună, 9 biserici ortodoxe şi 3 case de adunare penticostale, existand cimitire in fiecare sat. Cele mai vechi biserici sunt Biserica Ortodoxa din Osoi, datată din 1700 si Biserica Ortodoxa din Ciubancuţa datată din 1730, amândouă fiind monumente istorice. Starea bisericilor este una bună.
Pe raza comunei nu exista grup de pompieri în activitate, comuna fiind deservită de grupul de pompieri de la Panticeu, cu care exista un contract de colaborare.

In comună mai exista şi un dispensar uman - cabinet individual de medicina de familie, cabinet stomatologic şi cabinet veterinar. În centrul de comuna se gaseşte un cămin pentru bătrâni. La Recea Cristur, Osoi si Ciubancuţa se află câte un oficiu poştal.

S-a constatat faptul că alimentarea cu apă se face prin reţele private - asociindu-se cca. 30 de gospodarii pe o reţea, din bazine de captare, iar canalizarea lipseşte în totalitate.
Energia electrică este distribuită in mare parte prin instalaţii vechii, neconforme cu standardele de singuranţă civilă. Electrificarea este realizată integral, s-a realizat înlocuirea stâlpilor pentru iluminatul public, iar reţeaua poate fi extinsă.
Reţeaua de alimentare cu gaz metan este inexistentă, s-a realizat însă un studiu împreună cu Consiliul Judeţean Cluj.
Funcţionează la nivelul comunei un serviciu de colectare deşeuri, există şi groapă ecologică, se doreşte însă implementarea colectării selective, în conformitate cu normele europene în domeniu.
O altă problemă stringentă este starea drumurilor. Reţeaua stradală a comunei este alcatuită din: uliţe, drumuri comunale, drumuri foresteriere, drumuri judeţene.

Starea acestor drumuri este împarţită astfel:

1. drumuri de pământ - 11 km
2. drumuri comunale pietruite - 21 km.
Nu exista drumuri comunale sau locale care au îmbrăcăminte asfaltică.

La nivel de comuna nu exista mijloace proprii de transport în comun.

Totodată trebuiesc refăcute şanturile carosabile(rigole), podeţele în localităţile în care există şi construite altele noi acolo unde este nevoie.
Prin realizarea lucrarilor de recondiţionare şi modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei, respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinată de facilitarea accesului la informaţie, prin crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali şi străini, iar imbunatăţirea mijloacelor de acces (drumurilor) va influenţa în mod semnificativ aceasta dezvoltare economică.

Instrumentele financiare prin care administraţia publică locală poate realiza toate aceste lucrari, sunt fondurile post-aderare, care permit spaţiului rural să beneficieze de tot ajutorul necesar dezvoltării agriculturii, economiei, culturii, turismului, mai exact: se va îmbunătăţi nivelul de şcolarizare, nivelul de informatizare din cadrul instituţiilor, se vor crea noi locuri de muncă, se va dezvolta în mod considerabil agricultura prin accesul la echipamente şi utililaje moderne, se va putea exploata potenţialul turistic, toate acestea ducând la o schimbare radicală în cadrul economiei comunei noatre Recea Cristur.