Inchide

Trimite unui prieten

Oportunităţi de investiţii

Exportă PDF - Oportunităţi de investiţii Tipăreşte pagina - Oportunităţi de investiţii Trimite unui prieten - Oportunităţi de investiţii

Analiza economică este un proces complex de cunoaștere a stării economico-financiare a unei economii în ansamblul ei, reprezentând cadrul analitic în care sunt comparate costurile și beneficiile pentru a stabili în ce măsură proiectul propus va conduce sau nu la un progres al economiei și al societății.
Prezenta analiză economică este axată pe nevoile comunei Recea-Cristur din județul Cluj.
Pentru realizarea investițiilor se apelează la fondurile puse la dispoziție de Planul Național de Dezvoltare Rurală, Axa III a" „Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale", Măsură 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale".
Conform intensității sprijinului (valoarea maximă a fondurilor nerambursate), în cazul proiectelor integrate, suma solicitată nu poate depăși valoarea de 2.500.000 EURO, diferența fiind suportată de către beneficiar. În cadrul măsurii 322 se va putea iniția un nou proiect doar în momentul finalizării proiectului început anterior.  
Consiliul Local al comunei Recea Cristur a decis că să includă în primul proiect integrat următoarele: modernizare ulițe, reamenajarea și modernizarea baza sportivă, amenajare căminului cultural și centrului civic și grădiniță.
Conform datelor prezentate în devizele generale, costul total al investiției este estimat la 2.703.592 euro, echivalent a 10.075.750 lei, calculat la cursul valutar din data de 31 Martie 2008 de 3,7268 lei/a.
Investiția generează anumite cheltuieli care trebuie realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, printre aceste cheltuieli eligibile se număra cele necesare realizării studiului de fezabilitate, cele legate de proiectul tehnic și cele necesare obținerii de avize, acorduri și autorizații. Cheltuielile pentru aceste operații vor fi suportate în prima fază de Consiliul Local sau de Consiliul Județean, urmând a fi restituite după finanțarea investiției, aceste sume fiind incluse în valoarea totală a proiectului.
În cazul obținerii finanțării nerambursabile pentru realizarea integrală a investiției, contribuția Guvernului României este de 20% și contribuția Uniunii Europeane este de 80%, diferența va fi suportată de către Consiliul Local fiind denumite cheltuieli neeligibile.
În continuare este prezentat modul în care comună poate să facă față cheltuielior estimate dinainte de a fi finanțată investiția, respectiv proveniența sumelor necesare pentru a demară aceste cheltuieli.
Analiza economică pe obiectele care compun investiția.

 

a)      Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local

Modernizarea ulițelor presupune îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în Comuna  Recea Cristur prin asigurarea unui trafic normal în condiții de siguranță și confort.  
Datorită condițiilor actuale care sunt improprii pentru desfășurarea traficului,  capacitatea de circulație a drumului  este mult redusă. Majoritatea drumurilor sunt de pământ.  
Din punct de vedere tehnic,  stradă face parte din rețeaua secundară de circulație, are rol de acces și legătura are clasa tehnică V, viteza de bază 25 km/h cu o bandă de circulație.
În urma investigărilor făcute de către specialiști, precum și a calculului estimativ, elaboratorul propune varianta folosirii un sistem rutier nou din asfalt cu o bandă de circulație cu lățimea de 4 m; iar șanțurile vor fi permeate și din pământ, deoarece costurile pentru realizarea acestei investiții ar fi mai mici, iar Consiliul Local Recea Cristur nu dispune de fonduri necesare pentru construcția unui sistem complex de drumuri.  
În continuare este prezentată analiza economică cu referire la îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local.   
Sumă totală a investiției pentru reabilitare drumuri în comuna Recea Cristur este de 2.139.810 Euro, echivalent a 7.974.650 lei, calculat la cursul valutar din data de 31.03.2008 de 3,7268 lei/a¬. Sumele prezentate în  tabele de mai jos sunt cheltuieli eligibile care vor fi recuperate în momentul în care proiectul va fi acceptat și respectiv finanatat.
Durata de realizare a investiției se estimează a fi de 12 luni.

 

b) Reamenajare  și modernizare bază sportivă

Obiectivele urmărite prin reamenajarea și modernizarea bazei sportive din localitatea Recea Cristur, sunt următoarele: sistematizarea terenului și drenaje, stratificarea terenului de fotbal, construirea terenului de baschet, construirea gradenelor, amenajarea unei parcări, zonele pietonale, împrejmuirea și iluminarea bazei sportive și utilități.
Baza sportivă existentă nu prezintă condițiile necesare pentru desfășurarea activităților, astfel fiind nevoie de reamenajarea și modenizarea ei. Execuția investiției va începe cu sistematizarea terenului. Acest lucru este absolut necesar deoarece fără infrastructura terenul de fotbal este expus inundațiilor, datorită nivelului scăzut al acestuia. După realizarea infrastructurii terenului de fotbal se va executa stratificația necesară acestuia. Terenul de baschet se propune a fi construit la dimensiunile standardelor școlare.  
În ceea ce privește gradenele, acestea vor asigura un număr de 400 de locuri, din care mai mult de jumătate sunt acoperite. În zonele libere de sub gradenele propuse sunt cuprinse următoarele funcționalități: vestiare pentru oaspeți, vestiare pentru gazde, vestiare pentru arbitrii, spații de depozitare, grupuri sanitare cu dușuri pentru jucători și arbitrii, grupuri sanitare pentru spectatori.
Pentru a nu se bloca drumul județean din zonă în timpul competițiilor oficiale se propune amenajarea unei parcări deasupra canalului de ape pluviale care se află lângă acest teren. Accesul la gradene și la terenul de baschet va fi facilitat de zonele pietonale.
Gardul împrejmuitor al bazei sportive va fi pe structură metalică și iluminatul va fi realizat cu ajutorul stâlpilor electrici.  
Având în vedere faptul că comună Recea-Cristur nu are rețele de alimentare cu apa sau rețea de canalizare se vor executa următoarele utilități: fosă septica, instalația aferentă, puțul pentru apă, instalația de alimentare cu apă.
Prin realizarea acestui proiect oportunitățile pe care le oferă amplasamentul vor fi mult mai valorificate. Comuna are o adevărată tradiție în practicarea sporturilor, fapt ce justifică cupele și campionatele desfășurate de-a lungul timpului. Acesta investiție va oferi comunității comunei  Recea Cristur și comunităților din afară comunei o bază sportivă dotată la standarde europene în care se vor desfășura activitățile sportive.
Lucrările se estimează că se vor extinde pe o perioadă de 9 luni.  
Costul total al investiției este de 331.072  Euro  echivalent a 1.233.839 Lei, calculat la un curs valutar de 3,7268 lei/ euro din data de 31.03.2008. Valoarea investiției cuprinde studiul de fezabilitate (conform H.G. 28/ianuarie 2008), proiectul tehnic, taxe și avize necesare realizării proiectului, lucrări de execuție, costul creditului, consultanța în ceea ce privește întocmirea cererii de finanțare și implementarea proiectului.

 

c). Amenajare Cămin Cultural și Centru Civic în localitatea Recea Cristur

Obiectivele urmărite prin amenajarea Căminului Cultural și Centrului civic sunt următoarele: Amenajare curte Cămin Cultural, Amenajare interior Cămin Cultural, Amenajare canal scurgere ape pluviale, Zone pietonale, Iluminat nocturn Centru Civic și Utilități, Amenajarea unei parcări.
Centrul Civic se află într-o stare destul de precară, fapt pentru care este necesară reamenajarea parțială. Interiorul Căminului Cultural nu se ridică la standardele cerute de activitățile ce se desfășoară în incinta acestuia. Datorită necesității vizibile legate de amenajarea interiora a căminului, trebuie prevăzută utilarea și dotarea la standarde moderne a spațiilor acestuia după cum urmează: zugrăveli și refaceri sau înlocuiri de pardoseli, montarea instalațiilor electrice, de încălzire și de aer condiționat, fonoizolarea sălii mari, sistem de sonorizare, utilarea cu mese festive și scaune, pentru nunți, utilarea cu computer și videoproiector pentru diferite activități ale locuitorilor.  
Realizarea acestor investiții au contribuție semnificativă la păstrarea și promovarea culturii și tradițiilor locale și totodată la dezvoltarea socialului. Se oferă posibilitatea organizării de manifestații atât în scop educativ cât și în scop social sau recreativ: organizarea de nunți, botezuri, seri cinematografice, seri de dans popular sau modern. Totodată se pot organiza festivaluri tradiționale.
În același timp se vor realiza și lucrări de amenajări pentru curtea aparținătoare căminului cultural: reamenajarea parcului civic, spații verzi, zonă de joacă etc.
Amenajarea canalului pentru scurgerea apelor pluviale este necesară și se va realiză în zonă Centrului Civic. De asemenea, podețul existent va fi înlocuit cu unul nou.  
Pentru a nu se bloca drumul județean din zonă se propune amenajarea unei parcări. Accesul la instituțiile publice și la Căminul Cultural va fi facilitat de zonele pietonale.  
Iluminatul nocturn al Centrului Civic este necesar și se va realiza prin extinderea rețelei existente, care va acoperi zonele de parc.
Prin urmare un proiect pentru realizarea lucrărilor de amenajare a Căminului Cultural și Centrului Civic presupune o valoare totală a investiției egală cu aproximativ 142.449 Euro, echivalent 530.878 Lei, calculat la cursul valutar de 3,7268 lei/euro al Băncii Centrale Europene din data de 31.03.2008. Durată de realizare a acestei investiții este de aproximativ 9 luni.