Adresa: str. Principală nr. 158, 407460 Recea Cristur, jud. Cluj

Tel.: 0264-227.528 Fax: 0264-227.526 Email: primarierecea@yahoo.com

Clima

13 February 2018

Comuna Recea Cristur  beneficiază de un climat continental moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest.

Temperatura medie anuală este în jur de  8.3 °C, cu mici diferențe între regiunile joase și culmile dealurilor legate de gradientul termic de 0.5 °C - 0.7 °C/ 100 m.

Nivelul mediu anual al precipitațiilor sunt de cca. 600 - 700 mm.