Adresa: str. Principală nr. 158, 407460 Recea Cristur, jud. Cluj

Tel.: 0264-227.528 Fax: 0264-227.526 Email: primarierecea@yahoo.com

Economia

13 February 2018

În cadrul comunei economia este precară, majoritatea populației fiind inactivă, media de vârstă fiind de 58 de ani. Procentul populației active este de 45 %, iar rață șomajului de 6%. 
În comună Recea Cristur există 15 asociații familiale. Există parteneriat public pentru Grupul de pompieri cu Primăria Panticeu, pentru salubrizare cu Salpresul, pentru ecarisare cu Protan SĂ. 
Pe raza comunei există 12 puncte comerciale principala activitate fiind comerțul. 
La nivel de comună principala activitate este cultivarea terenurilor și creșterea animalelor, existând o firmă cu profil agricol în satul Escu. 
In Recea Cristur nu există mijloace proprii de transport în comun, nici unități bancare, farmacii sau stații de benzină. 
Rezultatele analizelor efectuate au evidențiat faptul că, cu cât dimensiunea gospodăriei este mai mare (un număr mai mare de membri), cu nivel de eductatie redus, care nu sunt salariați, pensionari sau patroni și cu cât suprafața de teren agricol pe care o au în proprietate este mai mică, cu atât mai mult crește rîsul sărăciei gospodăriei.  Suprafața medie deținută de fiecare localnic este de 5 ha. Această relație între sărăcia gospodăriei și nivelul de dezvoltare al localității reflectă în mod obiectiv gradul de dezvoltare al comunei, prin urmare necesitatea dezvoltării economiei comunei și îmbunătățirea tuturor factorilor care influențează modul, calitatea și condițiile de viață ale localnicilor: agricultura, infrastructura, economia, socialul. 
Agricultura, creșterea animalelor, industria casnică și meseriile sunt dintre cele mai însemnate activități de bază desfășurate în cadrul comunei. 
Economia slab dezvoltată din România, respectiv salariul mediu aflat sub media salariului din Uniunea Europeană, a constituit unul din principalele motive ale emigrării populației tinere din țara noastră, ceea ce a dus la un dezechilibru al forței de muncă mai ales în zonă rurală. O data cu integrarea României în UE prin programele de postaderare s-a avut ca și obiectiv dezvoltarea economiei cu precădere în mediul rural, urmărind reîntoarcerea emigranților prin programe de instalare a tinerilor fermieri.  
Pentru realizarea activităților de bază din cadrul comunei este necesară forță de muncă aptă pentru îndeplinirea acestor lucrări, adică în mare parte forță de muncă tânără. 
În prezent agricultura se realizează, în mare parte, prin tehnologii învechite și necesită un timp relativ lung pentru procesare, iar pentru sporirea economiei din cadrul comunei aceste tehnologii trebuie să fie modernizate și să utilizeze forță de muncă adecvată. Terenurile agricole au în cea mai mare parte un nivel relativ redus de poluare, deoarece lipsa posibilităților financiare ale țăranilor nu a permis practicarea unei agriculturi intensive, bazate pe folosirea în exces a substanțelor chimice poluante pentru sol și pentru apele freatice și de suprafață. Această situație prezintă avantaje în contextul creșterii importanței produselor alimentare, ecologice, precum și a mediului înconjurător sănătos

Agricultura ecologica reprezinta o solutie la cele doua probleme pentru acest sector: satisfacerea cererii pentru produse naturale, si diversificarea sectorului agricol, in contextul general al protectiei mediului.

In partea de nord-vest a tarii, zona in care se afla situata si comuna, culturile specifice sunt cele de cereale. Cu toate ca zona se preteaza pentru pomicultura, aceasta nu este exploatata indeajuns. In acest sens se pot realiza parteneriate / colaborari cu investitori straini privind realizarea unor centre de colectare a produselor agricole traditionale, care vor urma a fi comercializate atat pe teritoriul tarii noastre cat si pentru export.

Prin intensificarea productiilor si exploatarea terenurilor agricole cu tehnologii moderne, ecomonia poate sa se dezvolte semnificativ in cadrul comunei. Cresterea economiei poate fi si rezultatul unor investitii majore prin crearea de locuri de munca pentru locuitori.

Conform legislatiei in vigoare, posesorii de animale trebuie sa acorde atentie ingrijirii acestora pentru a obtine productii de calitate. Animalele existente trebuie identificate si inregistrate prin crotaliere (cerceii, etichetele de inregistrare aflate pe urechile animalelor). Taierea animalelor pentru larg consum trebuie facuta cu respectarea conditiilor de igiena (taierea in abatoare), iar animalele pentru consum propriu se pot taia prin metode traditionale.

Fermele de ingrasare, de crestere a animalelor nu pot sa tina pasul cu normle stabilite de legislatie, deoarece au tehnologie invechita, iar spatiul destinat fermei este relativ mic in raport cu numarul de animale existente. Totodata nu exista ferme si abatoare care sa corespunda noprmelor stabilite de Uniunea Europeana.

Din pacate aceste metode nu sunt respectate in totalitate in cadrul comunei, neexistand abatoare si ferme care sa corespunda normelor stabilite de Uniunea Europeana.  Prin investii majore care asigura crearea de abatoare si ferme, respectiv a locurilor de munca specifice, ecomonia comunei se poate redresa.

O dezvoltare a economiei se poate realiza si prin deschiderea diverserselor magazine / unitati comerciale, agentii bancare, etc, adica prin acceptarea in cadrul pietei a investitorilor.

Pe cat este de important a avea o economie dezvoltata pe atat este de importanta atragerea, respectiv mentinerea investitiilor pe piata interna a comunei. Investitiile reprezinta surse sigure de dezvoltare economica a zonei atragand atat forta de munca cat si interes asupra acesteia.  

O sursa diferita de a dezvolta economia este producerea de energie electrica din surse regenerabile, care in momentul de fata este considerat a fi un obiectiv primordial pentru dezvoltarea tarii. In partea de Nord-Vest a Romaniei se regasesc diverse resurse pentru a realiaza aceste lucrari, cum sunt: biomasa, biocombustibili, eolian, geotermal, microhidro, pompe de caldura, solar. Astfel in comuna se pot crea centre de producere a energiei electrice din surse regenerabile, energie care poate fi utilizata pe plan national (investitii sustinute de fondurile structurale).

Datorita faptului ca aceste centre sunt costisitoare, investitiile fie se vor realiza prin parteneriate private fie prin asocieri cu Administratia Locala.

Prioritar pentru dezvoltarea economica a comunei Recea Cristur si implicit pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor, este dezvoltarea turismului si a industriilor conexe. Astfel în comună se pot crea centre de producere a energiei electrice din surse regenerabile, energie care poate fi utilizată pe plan național (investiții susținute de fondurile structurale).

Datorită faptului că aceste centre sunt costisitoare, investițiile fie se vor realiza prin parteneriate private fie prin asocieri cu Administrația Locală.

Prioritar pentru dezvoltarea economică a comunei Recea Cristur și implicit pentru creșterea calității vieții locuitorilor, este dezvoltarea turismului și a industriilor conexe.