Adresa: str. Principală nr. 158, 407460 Recea Cristur, jud. Cluj

Tel.: 0264-227.528 Fax: 0264-227.526 Email: primarierecea@yahoo.com

Relieful și vegetația

13 February 2018

Zona este asezată din punct de vedere morfologic în regiunea dealurilor, altitudinea maxima este de 590 m în Dealul Măgurii.

În comuna Recea Cristur se regăsesc 9 tipuri de sol şi mai multe subtipuri toate grupate în 5 clase: molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidroforme și soluri neevoluate (trunchiate). Conținutul humusului variază între 3-5%, iar ph-ul are valori între 5.0 - 7.0.

Vegetația comunei Recea Cristur  se încadrează în etajul pădurilor de stejar, iar dealurile înalte în partea inferioară a etajului de fag cu păduri amestecate. Învelisul ierbos este alcătuit din plante ce aparțin familiilor componente gramineelor,  leguminoaselor, cruciferelor, dintre care amintim paiusul, iarba vântului, firuța de livadă, etc.

Dintre speciile cinegetice întâlnim: iepurele, vulpea, mistrețul, lupul, căprioara, viezurele, veverița, etc. Pădurile adăpostesc o varietate largă de specii de păsări cum ar fi: cocoșul de munte, mierla.

În această zonă nu există rezervații naturale.