Adresa: str. Principală nr. 158, 407460 Recea Cristur, jud. Cluj

Tel.: 0264-227.528 Fax: 0264-227.526 Email: primarierecea@yahoo.com

Tursim

13 February 2018

În zona Nord-Vest, prin relieful diversificat, se dorește o valorificare a resurselor naturale, materiale, umane, tradiții istorice și interculturale în scopul unei dezvoltări susținute a turismului. Dezvoltarea turismului în pensiuni depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice și produsele agricole. 
Turismul și agroturismul sunt activități generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilități de dezvoltare a comunei Recea Cristur, datorită peisajelor, ariile semi-naturale și ospitalității locuitorilor acestei zone. Potențialul dezvoltării acestui sector este dat de conservarea tradițiilor, culturii, a specialităților culinare și a băuturilor precum și diversitatea resurselor turistice rurale. Este necesar un proces de modernizare, dezvolare și inovare pentru turismul acestei zone, precum și creare de servicii turistice moderne și competitive. Activitatea de turism este afectată de lipsa organizării, promovării și diseminării informațiilor. 
Comuna Recea Cristur prezintă potențial turistic, dar din lipsa fondurilor pentru reabilitare și a dezinteresului statului, obiectivele turistice s-au distrus parțial. Poziția geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului,  prin diversitatea peisajului (dealuri, munți, văi). Comuna dispune de două monumente istorice  de o deosebită valoare istorică, care trebuiesc restructurate,  obiceiuri gastronomice și tradiții populare care îmbrăca forme aparte,  manifestări artistice și culturale. 
Menținerea identității culturale trebuie să includă câțiva factori, cum ar fi educația și consumatorii de cultură. Protejarea moștenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce privește dezvolarea turismului în această zonă, ca modalitate de promovare a satelor din Recea Cristur, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiștilor, dar și asupra populației locale.

Infrastructura comunei este foarte puțin dezvoltată, nu există o bază de cazare înregistrată. 
Pe teritoriul comunei se întinde  o suprafața de 1.792 ha de pădure, care poate fi exploatată prin mijloace și metode specifice, pentru a transforma acea zonă într-una de interes turistic. Peisajul bogat, moștenirea unei flore și faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preț pentru ecotursim, cu un potențial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă, de asemenea, o sursă de venit atât prin produse (carne, animale și trofee), taxe, concesionari, cât și servicii asociate, dacă sunt exploatate în mod rațional.  
Prin accesarea fondurilor structurale, comună poate beneficia de importante sume de bani pentru proiecte care au ca și scop dezvoltarea turismului/ecoturismului în zonă. Posibilitățile de dezvoltare sunt nenumărate: îmbunătățirea căilor de acces, construirea spațiilor de cazare, dezvolatrea unui centru sportiv, a unui camping, construirea unei pârtii de schi, amenajarea unui patinoar,  a unor bazine cu apa caldă.. Toate acestea atrăgând după sine un flux mai mare de turiști și totodată de investitori, fapt care duce  la dezvoltarea economiei comunei. 
Reabilitarea monumentelor istorice, îmbunătățirea (construirea) spațiilor de cazare, îmbunătățirea cailor de acces la toatea aceste puncte turistice, va face ca  numărul de turiști să crească. 
În aceste zone se poate dezvolta turismul prin cearea unor pensiuni agro-turistice. Ridicarea pensiunilor va respecta normele în vigoare și vor fi conforme cu standardele Uniunii Europene. Printre serviciile oferite de pensiuni se pot include: teren de sport, tenis de masă, foc de tabără, închirieri de ATV-uri, piscină acoperită, minipiscină, jacuzzi (temperatura apei 26-28 grade), saună, solar, sală de fitness, masaj, paintball, trasee turistice în munți, sală de internet, etc. 
Locațiile pentru realizarea unor pensiuni turistice și agroturistice vor fi atent selectate pentru ca acestea să satisfacă cele mai exigente dorințe ale viitorilor clienți/beneficiari. Prin programele turistice, care vor fi puse la dispoziția clienților, se va urmării informarea turiștilor despre frumusețile fiecărei țări pe care doresc să o viziteze, obiceiurile și tradițiile specifice popoarelor respective.  Toate aceste lucrări se pot realiza prin parteneriate, asocieri etc.

Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor românești, organizarea de activități artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice- toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă. 
Una dintre oportunitățile de dezvoltare a turismului în comuna Recea Cristur este construirea unui parc - Parcul Aventura, în incinta comunei care ar aduce numai avantaje. În primul rând, în prezent, în România nu există un asemenea centru, ceea ce ar însemna că numărul turistior în această zonă va crește fabulos, nu numai datorită persoanelor din împrejurări, cât și din toată țara.  
Comuna se bucură de un spațiu foarte mare, de pădure, de aceea în interiorul parcului se pot desfășura o sumedenie de evenimente distractive: plimbări cu ATV, biciclete, trenulețe, de ce nu și bărci, dacă localizarea parcului ar fi în apropierea unui lac, chiar unul artificial. Din închirierea acestor elemente, comuna ar beneficia de un profit substanțial. Se poate percepe și o taxă de intrare, care de asemenea atrage după sine un nou profit.

Mai multe detalii gasiți pe pagina de internet a Centrului de Informare turistica Recea Cristur accesand link-ul următor: http://info-receacristur.ro/