Adresa: str. Principală nr. 158, 407460 Recea Cristur, jud. Cluj

Tel.: 0264-227.528 Fax: 0264-227.526 Email: primarierecea@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Clima

Comuna Recea Cristur  beneficiază de un climat continental moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest.

Temperatura medie anuală este în jur de  8.3 °C, cu mici diferențe între regiunile joase și culmile dealurilor legate de gradientul termic de 0.5 °C - 0.7 °C/ 100 m.

Nivelul mediu anual al precipitațiilor sunt de cca. 600 - 700 mm.

13 February 2018
Relieful și vegetația

Zona este asezată din punct de vedere morfologic în regiunea dealurilor, altitudinea maxima este de 590 m în Dealul Măgurii.

În comuna Recea Cristur se regăsesc 9 tipuri de sol şi mai multe subtipuri toate grupate în 5 clase: molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidroforme și soluri neevoluate (trunchiate). Conținutul humusului variază între 3-5%, iar ph-ul are valori între 5.0 - 7.0.

Vegetația comunei Recea Cristur  se încadrează în etajul pădurilor de stejar, iar dealurile înalte în partea inferioară a etajului de fag cu păduri amestecate. Învelisul ierbos este alcătuit din plante ce aparțin familiilor componente gramineelor,  leguminoaselor, cruciferelor, dintre care amintim paiusul, iarba vântului, firuța de livadă, etc.

Dintre speciile cinegetice întâlnim: iepurele, vulpea, mistrețul, lupul, căprioara, viezurele, veverița, etc. Pădurile adăpostesc o varietate largă de specii de păsări cum ar fi: cocoșul de munte, mierla.

În această zonă nu există rezervații naturale.

13 February 2018
Cadrul Geografic

Comuna  Recea-Cristur  este situată în nordul  judeţului Cluj şi se învecinează în nord cu comuna Rus si Zalha (judeţul Sălaj), în vest cu comuna Garbou (judeţul Sălaj), în sud cu comuna Panticeu, iar în est cu comuna Bobalna.

Comuna are în componenţă 9 sate, având suprafeţele de: Recea Cristur (14 kmp), Caprioara (7 kmp), Ciubanca (9 kmp), Ciubancuta (8 kmp), Elciu (11 kmp), Escu (7 kmp), Jurca (6 kmp), Osoi ( 12 kmp), Pustuta (6 kmp).

Satele aparţinătoare comunei Recea Cristur sunt aşezate la o distanţă faţă de centrul comunei astfel: Caprioara - 1km, Elciu - 9 km, Escu - 8 km, Jurca - 9 km, Pustuta - 8 km, Ciubancuta - 10 km, Ciubanca - 3 km, Osoi - 15 km.

În comuna Recea Cristur există 32 de km de drumuri comunale, din care 0 km asfaltaţi, 32 km neasfaltaţi, 21 km pietruiţi şi 11 km drumuri de pământ. Drumul judeţean 109 A tranversează comuna.

La nivel de comună nu există cale ferată, iar distanţa până la cea mai apropiată gară este de 30 km, în municipiul Dej. Cel mai apropiat aeroport este cel din Cluj Napoca la 45 km distanţă.

Comuna se intinde pe o suprafaţă de 7.619 ha.

Suprafaţa agricolă totală este de 5.449 ha din care păşuni naturale - 1.585 ha din care 611 ha în prorietatea primăriei iar 974 ha în proprietatea localnicilor, fâneţe naturale - 1.273 ha, teren arabil - 2.591 ha; iar suprafaţa neagricolă 2.170 ha din care păduri - 1.792 ha, ape - 41 ha, drumuri - 135 ha, curţi şi construcţii - 131 ha şi teren neproductiv 71 ha.

13 February 2018
Coduri poștale

 DENUMIRE LOCALITATE COD POŞTAL
 Recea Cristur 407480
 Elciu 407484 
 Căprioara 407481
 Pustuţa 407489
 Escu 407486
 Jurca 407487
 Ciubăncuţa 407483
 Ciubanca 407482
 Osoi 407488

13 February 2018
Organigrama

In documentul atașat regăsiți organigrama Primăriei. 

13 February 2018
Secretar

MUREȘAN LAZĂR

13 February 2018